Podmienky ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.ayurnatur.sk je:

ayurnatur s.r.o

Teslova 38/30

821 02 Bratislava

IČO: 44 543 841

IČ DPH: SK2022736958

EMAIL: saling@ayurnatur.sk

MOBIL: +421 911 187 111

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme nevyhnutné, teda základné osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Teda sú nevyhnutné na plnenie zmluvy. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne zaslať email so žiadosťou o ich vymazanie.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ayurnatur.sk uvedený v bode 1 týchto OP týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri zadávaní osobných údajov pri objednávke v eshope nakladá v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Doručovacie spoločnosti, ktorým sú postúpené základné osobné údaje potrebné k doručeniu objednávky: 

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec IČO: 36624942 zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, Vložka č. 9084/S 

 

PACKETA???

 

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky 

  1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
  2. Právny základ spracúvania osobných údajov:

a) Spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,

b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy. 3. Doba uchovávania osobných údajov – osobné údaje našich zákazníkov sú uchovávané len po dobu vybavenia objednávky. Na zákazníkmi uvedené kontaktné údaje nebudú zasielané žiadne reklamné informácie.

 

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania tzv. cookies

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

  1. Účely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti. Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
  2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
  3. Doba uchovávania osobných údajov – súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.