Všetko o nákupe

 AKO PREBIEHA PRÍJEM A VYBAVENIE OBJEDNÁVOK

Akonáhle zákazník objednávku potvrdí a odošle do nášho systému, dostane emailové potvrdenie o prijatí a spracovávaní objednávky. Poprosíme Vás, aby ste si dôkladne skontrolovali zadané údaje, predovšetkým emailovú adresu, aby Vám potvrdenie objednávky z nášho systému dorazilo.

Na vybavení objednávky teda začíname pracovať ihneď. Našou snahou je, aby boli všetky objednávky vybavené v čo najkratšom čase. Samozrejme, v prípade, ak niektorý produkt momentálne skladom nie je, zákazníkov kontaktujeme a to zväčša telefonicky. Pre urýchlenie celého procesu.

Po skompletizovaní objednávky sa zásielky odosielajú buď Packetou alebo kuriérom GLS, podľa toho, ktorú možnosť ste si zvolili v pokladni. Vždy sa snažíme o odoslanie tovaru čo najskôr. Avšak z rôznych príčin sa môže odoslanie predĺžiť. V tom prípade Vás budeme kontaktovať, aby sme Vás o tom informovali. 

V prípade osobného odberu si svoju objednávku môžete väčšinou môžete vyzdvihnúť už v DEŇ OBJEDNÁVKY. 

 

SHOWROOM – OSOBNÝ ODBER 

Naše priestory: Teslova 30, 821 02 Bratislava (3. posch)

Sme tu pre vás denne od pondelka do piatku v čase 9:30 – 15:00h    

 

REKLAMÁCIE A VRÁTENIE TOVARU 

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru v lehote do 14 dní bez udania dôvodu 

Ako spotrebiteľ ste oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) a to v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

Tovar žiadame vrátiť spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a s dokladom o kúpe. Tovar môžete vrátiť osobne alebo zaslať na adresu: ayurnatur s.r.o. Teslova 30 821 02 Bratislava. Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo jeho poškodeniu počas prepravy. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane prípadného príslušenstva). Tovar neposielajte na dobierku, tento tovar nebude prevzatý a vráti sa Vám späť.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

Reklamácie – riadia sa reklamačným poriadkom uvedeným v článku 4. obchodných podmienok uverejnených na stránkach internetového obchodu www.ayurnatur.sk. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na tovar, na ktorý sa vzťahuje poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov.

Nie je možné uplatniť reklamáciu na tovar, ktorý podlieha dátume spotreby, resp. minimálnej trvanlivosti, ak táto doba už uplynula.

 

PORADENSTVO, OTÁZKY K PRODUKTOM ALEBO K NÁKUPU, TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY 

V prípade akýchkoľvek otázok, resp. pochybností sa na nás neváhajte obrátiť, či už emailom alebo telefonicky. V prípade, že sa neviete dovolať je to spôsobné tým, že sa práve venujeme inému zákazníkovi. Skúste to emailom alebo zavolajte neskôr prosím.